Planlagt strømstans Os, trafo Hegstad og trafo Kvernåsen fredag 15.06.18

Publisert: 14.06.2018 10:15

Trafo Hegstad: Pga vedlikehold i nettet blir det en strømstans for 15.03. fra kl 08.30 til ca 10.30.

Trafo Kvernåsen: Mellom kl. 10.00 og 15.00 blir det 2 strømstanser på ca 1 time hver.