Linjebefaring med helikopter

Fra og med uke 28 vil vi starte opp linjebefaring med helikopter over deler av vårt nettområde.

Strekningene  det gjelder er hele Rendalen, Alvdal – Tynset  og Tolga – Os.

Evnt spørsmål vedr. linjebefaringen kan rettes til NØK Nett  tlf. 62 70 07 10.

Fra og med uke 26 vil vi starte opp linjebefaring med helikopter over deler av vårt nettområde. Strekningene  det gjelder er hele Rendalen, Alvdal – Tynset  og Tolga – Os.
Eventuelle spørsmål vedrørende linjebefaringen kan rettes til NØK Nett  tlf. 62 70 07 10.