Om nettleien

For å få strøm hjem til deg må du være knyttet til strømnettet der du bor. Nettleien dekker kostnaden for å transportere strømmen til deg, og den betaler du til ditt lokale nettselskap. Strøm må du kjøpe fra den strømleverandøren du selv velger.

Dette betaler du for:

Myndighetene bestemmer inntekten til nettselskapene

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fastsetter hvilken nettinntekt NØK Kraftlag kan ha. Dette bestemmer hvor høy nettleien kan være.

Hvorfor er nettleien dyrere hos noen nettselskaper?

Topografiske og klimatiske forhold i ulike deler av landet gir ulike rammebetingelser for bygging og drift av strømnettet. I vårt nett, som ligger i et område med spredt bebyggelse, koster det mer å forsyne kundene, enn i et tettbygd område.

Nettleien består av: