Kabelpåvisning

Den som graver har ansvaret dersom det oppstår skade på våre anlegg. Husk også at gjerdeoppsett eller annen "underjordisk aktivitet" kan skade kabler.

Spør oss før du graver

Henvender du deg til oss før du graver er du trygg. Vi gir deg detaljerte opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle område.  Er det kabler i ditt område sender vi våre montører for å påvise hvor de ligger.

I Tynset og Alvdal skal alle søke kommunen om gravetillatelse. Skjemaet fåes ved henvendelse til Tynset kommune og Alvdal kommune.

Påvisning

Vi tilbyr gratis påvisning av våre kabler dersom vi varsles minimum 2 virkedager før utførelse. Påvisning av kabler utenfor vanlig arbeidstid faktureres etter medgått tid.


Bestille kabelpåvisning

  (navn på den som ønsker kabelpåvisning)
(et telefonummer vi kan nå deg på dagtid)
(dd-mm-åååå)
(gateadresse eller gards- og bruksnummer. Merk også av plassering på kartet under)
Velg lokasjon på kartet: