Elsikkerhet (DLE)

Det lokale elektrisitetstilsynet (DLE) i NØK Kraftlags nettområde jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn i NØK Kraftlag er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).

DLE ved NØK Kraftlag kjøper kontroll- og informasjonstjenester av sakkyndige selskap, Elsikkerhet Norge AS som foretar den praktiske utførelsen av tilsyns- og informasjonsarbeidet etter fullmakt fra DLE.

Elsikkerhet Norge AS har utviklet nettstedet Elsikkerhetsportalen.no for NØK Kraftlag. Her vil du finne all informasjon om elsikkerhet og tilsyn av elektriske anlegg og virksomheter på et sted.

Les mer på https://www.elsikkerhetsportalen.no/noknett/