Måleravlesning

Lever måleravlesningen raskt og enkelt

Finn fram kundenummer og målenummer (står på faktura), og les av målerstanden

Via web

Logg inn på Min side og registrer din avlesning der.


Frister for avlesning og levering av målerstand

Du skal lese av og levere målerstand til oss seks ganger i året.  
 Avlesningstidspunkt:     1. januar   1. mars   1. mai   1. juli   1. september   1. november 
 Leveringsfrist:   6. januar    6. mars   6. mai    6. juli    6 september   6. november

 
 

Lever måleravlesning og få riktig faktura

Når du leser av og leverer måleravlesning innen fristen betaler du for ditt faktiske forbruk. Ved manglende avlesning stipulerer vi et beløp, med utgangspunkt i et forventet årlig forbruk basert på historiske årsforbruk på ditt anlegg. Ved stipulering vil det være risiko for at det oppstår avvik mellom fakturert og faktisk forbruk. Hytteeiere kan spare penger på å lese av strømmåleren på hytta.