Bestille og si opp nettleieabonnement

For å få strøm hjem til deg må du være koblet til strømnettet der du bor, og må bestille et nettleieabonnement fra oss, nettleverandøren. Strøm må du kjøpe fra en strømleverandør.

Ved flytting

Når du flytter må du si opp nettabonnementet der du flytter fra, og bestille nytt nettabonnement dit du skal flytte. Du må huske å lese av strømmåleren når du flytter ut, gjerne sammen med den som flytter inn.

Inntil du sier opp nettabonnementet er det du som er ansvarlig for å betale strømregningen. Du må varsle oss senest 14 dager etter at du har flyttet ut.

Her kan privatpersoner bestille eller si opp nettleieabonnementet.
Her kan næringskunder bestille eller si opp nettleieabonnementet.

Ved bygging av ny bolig

Bygger du ny bolig må denne kobles til strømnettet. Tilkoblingen bestiller du gjennom elektroinstallatøren, tidlig i byggefasen. Her finner du mer informasjon om tilkobling til strømnettet

Bestille eller si opp strømavtalen

Strømavtalen må du både bestille og si opp hos den strømleverandøren du velger. Inntil du har bestilt ny strømavtale fra en strømleverandør, vil vi levere strøm til deg i henhold til nettselskapets leveringsplikt, også kalt ventetariff.

Denne strømleveranse er bare ment som en midlertidig ordning inntil du har bestilt strøm, og er dyrere enn strøm fra en strømleverandør. Her finner du informasjon om valg av strømleverandør

For alle nettleieabonnement gjelder Standard avtaler for nettleie og tilknytning.