Driftsmeldinger


Her finner du driftsmeldinger for vårt nett. Vi melder oppståtte feil så snart de er identifisert. Vi legger også ut meldinger på planlagt strømstans i forbindelse med arbeid i nettet.

Kunder som er registrert med mobilnummer vil også mottar SMS ved feil og planlagte strømstans.