Leveringskvalitet

NØK skal i hovedsak levere 230V/400V, pluss / minus 10% til sine kunder. I tilegg kommer en del andre parametre som frekvens, spenningssprang osv.

NVE, Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen har fastsatt Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet.

Forskriften ble gjort gjeldene fra den 01.01.2005 og gir mer utdypende bestemmelser om hvilken kvalitet det skal være på den spenningen som netteier skal levere til sine kunder.

Er du i tvil om at kvaliteten på spenningen er i henhold til disse forskriftene så kan du ta kontakt med oss, og vi vil sørge for at spenningskvaliteten blir målt.

Typiske tegn på dårlig spenningskvalitet kan være

  • blinking i lys
  • elektriske apparater yter ikke som forventet
  • elektriske apparater blir ødelagt

Skal du klage på spenningskvaliteten, kan du ta kontakt med oss i NØK Nett.

Du kan også klage på spenningskvalitet eller nettselskapet via NVE. Du må ha BankID eller MinID for å logge inn.

Du kan lese mer om spenningskvalitet og klageprosesen hos NVE.

Illustrasjonsfoto av verktøy.