Priser næring 2020

Prisene er inklusive forbruksavgift på 16,13 øre/kWh og eksklusive merverdiavgift. Forbehold om endringer av avgiftssatser.

TariffFastbeløp
(kr/år)
Energifondet
(kr/år)
Energi
(øre/kWh)
Energitariffer: 
 NT0 Inntil 25 (16) A 3 640 800 57,47
 NT1 Inntil 63 (40) A 4 784 800 34,99
 NT2 Inntil 125 (80) A 7 990 800  34,99
Spesialtariffer:   
 NT5 Inntil 125 (80) A 2 336 800  34,99
 NT6 Inntil 150 kW 11 440 800 65,47
Effekttariffer:Fastbeløp
(kr/år) 
 Energifondet
(kr/år)
Effektpris
(kr/kW/år) (*)
Vinter
okt-mars
Sommer
april-sept
 NE1 Inntil 150 kW 9 055 800 667 26,93 25,11
 NE2 Fra-til 150-300 kW 11 015 800 572 24,81 23,06
 NE3 Over 300 kW 15 255 800 505 23,41 21,46
(*) Grunnlaget for å beregne effektkostnad vil være gjennomsnittet av de tre høyeste månedsmaksene. Månedsmakser gjennom sommeren inngår kun med 40% av målt verdi.

 
Andre priser og gebyrer:

Gebyrer
• Stenging: kr 600,-
• Gjeninnkobling etter stenging: kr 600,-
• Kopi av tidligere utstedt faktura: kr 40,-

Byggeskap
• Oppsetting og nedtaking: kr 2 000,-
• Leie av skap per mnd.: kr 288,-
• Nettleie iht. tariffene

Erstatning for langvarig strømbrudd
Blir strømmen borte mer enn 12 timer kan du be om kompensasjon:
• fra 12 til 24 timer: kr 480,-
• fra 24 til 48 timer: kr 1 120,-
• fra 48 til 72 timer: kr 2 160,-
• over 72 timer: tillegg på 1 040 kroner for hver påbegynte 24-timers periode

Betingelser og avtaler
Vi benytter ”Standard tilknytningsvilkår” og ”Standard nettleiavtale”.

Fleksibelt forbruk

Fleksibelt forbruk tilbys til kunder med utkoblbare anlegg, og innebærer at anlegget kobles ut når det oppstår kapasitetsbegrensninger i strømnettet. Fleksibelt forbruk erstatter tidligere kjelekrafttariffer. Følgende rabatter gis på ordinære effektpriser:

Utkobling innen:mars, april, mai juni, juli, august september, oktober, november desember, januar, februar 
 24 timer  85% 100%  85% ingen rabatt
 1,5 time* 85% 100% 85%  35%

– Effektkostnaden per år beregnes etter den måneden i året som gir høyest effektpris.
– Utkobling innen 1,5 timer tilbys kun til kunder med installert effekt over 200 kW.

Plusskunder

Energiledd for innmating fra produksjonsanlegg (for eksempel solcelleanlegg): -3,5 øre/kWh

Anleggsbidrag: Be om tilbud. Mer info.
  
Stenging: kr. 600,-
Gjeninnkobling etter stegning:  kr. 600,-
* Anlegg som stenges og gjeninnkobles innenfor en periode på 12 mnd. belastes med nettleiens fastbeløp for hele perioden, i tillegg til gebyr for stenging og gjeninnkobling. 
  
Kopi av utstedt faktura: kr. 40,-
Gebyr for papirfaktura:
 
 kr. 50,-
Egenandel for kontroll av måler 
(når kontroll viser at måler er korrekt)
 kr. 1.200,-

Endring i installasjon

Skal dere installere nye apparater og motorer som påvirker spenningskvaliteten, kan det medføre kostnader for dere. Vi anbefaler at dere tar kontakt med oss og få en vurdering før dere kjøper og installerer slikt utstyr.
Vi kan utføre endringer og flytte inntak på forespørsel. Dere vil få et pristilbud på slikt arbeid i forkant.

Reaktiv effekt: For anlegg med dårlig effektfaktor forhøyes avlest energi og effekt.