Standard avtaler

Leveringsvilkår for forbrukerkunder

NØK Nett benytter Standard avtaler for nettleie og tilknytning. Disse er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Forbrukerombudet.

Leveringsvilkår for næringskunder

Avtalene er laget spesifikt for næringskunder, utarbeidet av nettselskapenes bransjeorganisasjon Energi Norge.

Standardvilkår for næringskunder gjelder alle kunder som ikke er å anse som forbrukere i henhold til Forbrukerkjøpslovens §1. Det innebærer at næringsvilkårene benyttes overfor alle kunder som ikke er fysiske personer, det vil si både overfor selskaper, borettslag, foreninger mv.. I tillegg benyttes vilkårene overfor fysiske personer som «hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet», som for eksempel selvstendig næringsdrivende, enkeltmannsforetak mv.

Den nye standardavtalen vil gjelde for både nye og eksisterende næringskunder. Avtalen har ikke tilbakevirkende kraft for forhold som måtte være i konflikt med den nye avtalen og som har oppstått før den nye avtalen trer i kraft. Særskilte vilkår for enkeltkunder omfattes av egne avtaletillegg som tidligere. Eksisterende tilleggsavtaler vil fortsatt gjelde sammen med nye standardavtale.

Positiv Energi