Byggestrøm elektroinstallatør

Midlertidig strømforsyning i en byggeprosess, både ved nytilknytning og endring av eksisterende strøminntak, skal fortrinnsvis skje ved etablering av tilknytningsskap etter NEK 399.

 • Ved nybygg – tilknytningsskap etableres i en tidlig fase for midlertidig strømforsyning.
 • Ved ombygging av strøminntak – strøminntak flyttes ut i utvendig tilknytningsskap (det tillates ikke 2 målepunkt).
 • Begge alternativene utløser vanlig meldingsbehandling.

Der hvor det av spesielle årsaker er behov for «byggestrømskap», vil NØK montere dette ved nærmeste tilkoblingspunkt, stolpe eller fordelingsskap.

Elektroinstallatør kan levere fordelingssentral, og evt. gummikabel mellom NØKs «byggeskap» og fordelingssentral

Tilknytningsskap for midlertidig strømforsyning, (NEK 400:2018 – 400 – 7 – 704):

 • Stikkledning skal graves ned mellom angitte punkter. Kunde holder grøft
 • Tilknytningsskap skal plasseres nærmest mulig permanent plassering. Plassering skal være anmerket på kartunderlag fra elentreprenør/utbygger/kunde etc.
 • Tilknytningsskap skal sikres mot velt, og være avlåst for uvedkommende
 • Stikkledning skal tilkobles tilknytningsskap av el.entreprenør
 • Tilknytningsskap skal være bestykket med jordfeilbryter (30 mA) og uttak for tilkobling av fordelingssentral, type industrikontakt
 • Tilknytningsskapet skal kunne betjenes av «usakkyndig betjening»
 • Tilknytningsskapet skal være tilkoblet stedlig jordelektrode
 • Ansvarlig for utførelse av midlertidig strømforsyning blir elektroentreprenør.
 • Måler skal plomberes av NØK Nett AS.