Kompensasjon for strømavbrudd

Ved strømavbrudd på 12 timer eller mer, kan du kreve kompensasjon:

  • For avbrudd mellom 12 og 24 timer: kr 600
  • For avbrudd mellom 24 og 48 timer: kr 1400
  • For avbrudd mellom 48 og 72 timer: kr 2700
  • For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1300 for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Krav må meldes innen rimelig tid etter at normal forskyning ble gjenopprettet. Kompensasjon utbetales som et engangsbeløp til deg som sluttkunde, og ikke per målepunkt.

Les mer om ordningen på NVEs nettsider.