Trefelling nær linje

NØK Nett er ansvarlig for å holde høy- og lavspentlinjer fri for vegetasjon. Minimumsavstandene fremgår av figurene under.

Hjelp til trefelling nær luftlinjer:

Ved trefelling nær våre luftlinjer, vil den som feller trær og forårsaker skade på linjenettet være ansvarlig for skaden.

Har du trær i hagen eller andre steder du trenger hjelp til å felle, kan NØK Nett gjøre dette for deg. Vi har utstyr og kompetanse for trygg felling og fjerning av trær nære hus og veger. Vi fakturere slike oppdrag etter medgått tid.