Det er planlagt arbeid i det elektriske nettet som medfører at det blir avbrudd i strømforsyningen til trafo Flaten, Alvdal. Arbeidet er planlagt fra kl 09:00 til kl 11:00