I forbindelse med utbygging av fiber vil det bli strømstans på trafokrets Tømmerøien, Grimsbu fra kl 13:00 til kl 14:00