Ifb med fiberarbeid blir det strømstans på trafo Vesterheim, Rendalen, fra kl 11:30 til kl 13:30