OBS: Kuldegrense -20. Pga arbeid i strømnettet vil det bli noen korte strømstanser på trafo Odden, i Folldal, mellom kl 12:00 og kl 14:00