OBS:Kuldegrense: -20. Det vil bli strømstans i området Torvgata-Hektoengården på Tynset, fra kl 00:00 til kl 04:00