Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på adresser mellom Helling og Vesterheim i Rendalen, fra kl 12:00 til kl 14:00