Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på deler av trafo Bruvoll, Dalholen, fra kl 09:00 til kl 13:00.