Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på deler av trafo Liavegen i Atndalen fra kl 09:00 til kl 12:00