Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på trafo Dalvang i Fådalen, Tynset fra kl 09:00 til kl 11:00