Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på trafo Frisvoll, Baksidevegen, Dalholen, fra kl 12:00 til kl 13:00