Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på trafo Løsåmoen, Rendalen, fra kl 11:00 til kl 13:00