Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på trafo Sæmingstua, Rendalen, fra kl 12:00 til kl 13:00. Kuldegrense -20