Pga arbeid i strømnettet vil det bli strømstans på trafo Sandegga, Alvdal, fra kl 09:00 til kl 11:00