Pga vedlikehold i strømnettet vil det bli strømstans på trafokrets Borkus 2 i området Borkusvegen, Dalholen, fra kl 10:00 til kl 11:00