Utbyggere og entreprenører

Utbygger tar kontakt med netteier for presentasjon av byggeplaner i tidlig fase.

  • NØK prosjekterer permanent strømforsyning for tiltaket og gir et kostnadsoverslag/tilbud etter avtale
  • Dersom entreprenør/utbygger selv har fordelingssentral, vil NØK montere «byggeskap» ved nærmeste tilkoblingspunkt.
  • Alternativt henvises utbygger til elektroinstallatør, for etablering av midlertidig strømforsyning.

NØK legger ikke provisorisk kabel på bakken.

Illustrasjonsfoto av ingeniør med GPS innmålingsutstyr.